School Awards

CBSE SGFI School National Game
Team Secured 2nd Position

Ansh Joshi, Tanay Sharma, Krutish Bhoir, Swanandi Gaikwad,Yukta Shinge, Adhira Mishra

Dhyanganga Football Tournament 
Team Secured 1st Position

Mayur, Sahil Saigavkar, Pancham Bandishti, Ojas Turekar Vihan, Kabir, Tanishk, Pratham Gharat, Greetik, Sahil Kadam, Shreeram, Rohan Chopra, Abhishek

Athletic D.S.O. Tournament
1st Position

Sanskruti Jadhav

D.S.O. Football
1st Position

Aditi Nair, Diya Kumar, Ishita Churi, Harman Kaur, Bhoomi Bembde, Disha Bhandari, Pia Panchal, Bhavna Fere, Anushree Patil, Sanskruti Jadhav, Monali

Rajyapuraskar

Bhoomi Bembde, Vaishnavi Waikar, Tanisha Samudre, Bhumisti Das, Hrishita Pandey

Invition Table Tennis Tournament

Vidhi Borat, Arnesh Gangurde

D.S.O Football Tournament U-19

Nisharg, Arayan, Baktawar, Mihir, Ashneel, Jayshingh, Kabir, Rohan, Athrav, Manab, Sahil, Kenieth, Amit, Parth

D.S.O. Baseball Tournament

Bhavana, Diya, Sameera, Nivya, Kasturi, Anushka, Swara, Arya

D.S.O Baseball Tournament
1st Position

Krutish, Vdang, Tanaya, Ansh, Yash, Adwait, Akash, Divyansh, Pranav

D.S.O Baseball Tournament

Adhira, Shreenidhi, Hana, Somya, Vedashree, Swanandi, Ishika, Achal, Tanishka, Swasti, Mahi, Arya, Avni, Yukta, Vishwa

Baseball State Player

Vyom Chavan, Priyank Periwal, Aditya Chole, Meet Daki

Invitation Basketball Tournament Winner

Achal, Tanishka, Vishwa, Shreenidhi

NATIONAL BASEBALL TOURNAMENT

Miss. Bhavana Fare from Class 8Participated in Baseball national tournament organized by Indian Baseball Association at Rajasthan.

Mst. Meet Daki of class 9th participated in Baseball national tournament organized by Indian Baseball Association at Rajasthan and secured 2nd place.

Mst. PruthavirajDorekar from class 9th participated in Baseball Under 17 organized by school games federation of India at Igatpuri and secured 1stplace.

Participated Under 19 Baseball organized by school games federation of India at Chhattisgarh.

Mst. AtharvaSanghani
Mst. PanchamBandhisthi
Mst. VyomChavan
Mst. Meet Daki